کمیته های تخصصی

معاونت امور اقتصادی  ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

کمیته ­های آینده ­نگاری: نقش مشورتی و نظارتی این کمیته در اجرای طرح ­های آینده­ نگاری و تصویب فرآیندها و خروجی­ های طرح (تأیید اولیه کارراهه­های بخشی) به آنها مشروعیت می ­بخشد. این کمیته مرکب از حداقل 10 نفر است:

·        4 نفر از کارشناسان مجرب و توانمند معاونت ­های تخصصی و مرتبط با عناوین و وظایف کمیته­ ها (به پیشنهاد معاونت مربوطه)،

·        1 نفر نماینده دبیرخانه،

·        3 نفر نماینده از سازمان­ ها/نهادهای همکار به انتخاب دبیرخانه،

·        2 نفر صاحبنظر علمی به انتخاب شورا.

* انتخاب مشاوران علمی توسط رئیس کمیته و با هماهنگی دبیرخانه انجام می­ شود.

* رئیس پانل تخصصی به عنوان عضو در جلسات کمیته حضور دارد.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.