مباحثه و کنکاش درباره آینده توأم با ترسیم برنامه کار راهه آینده نیازمند درگیری و مشارکت ذی­ نفعان و بازیگران مختلف می ­باشد؛ این بازیگران شامل فعالان دولتی (صاحب قدرت)، تشکیلات، نهادها و سازمان­ های تحقیق و توسعه در سطوح مختلف ملی، منطقه ­ای و فراملی است. در خلال شناسایی آینده­ های ممکن و فرآیند یادگیری و تعامل، امکان دستیابی به سطوحی از تصمیم­ گیری و گام نهادن در مسیر ایجاد آینده مطلوب فراهم می ­آید. دستاوردها و نتایج رسمی آینده­ نگاری فراتر از تهیه سناریو و آمادگی برای اجرا و عملیاتی نمودن برنامه ­ها بوده و بسط و تکامل چشم­ اندازهای راهبردی را با ایجاد حس تعهد مشترک هدف­ گذاری می­ کند.


شورای راهبری اندیشکده آینده نگاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  

ضرورت وجود برنامه آینده ­نگاری در دو بعد ایده ­پردازی و اجرا، ایجاد نگاه کل ­نگر و همه جانبه اقتصادی، اجتماعی و فناورانه و تلاش برای هم­ اندیشی، مشارکت و هم­گرایی در میان صاحب­نظران و فعالان درگیر در حوزه­ های مختلف امری است که به واقع می‌توان انتظار داشت جهت حرکت را بیش از پیش از نگاه توسعه منبع‌محور به سمت نگاه توسعه دانش‌بنیان و انسان‌محور سوق دهد، از اینرو شورای راهبری اندیشکده آینده ­نگری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عزم خود را بر این مهم استوار کرده است که با بهره‌گیری از حداکثر مشارکت صاحب‌نظران و خبرگان کشور و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، در راستای آن قدم برداشته و نقشی بسیار موثر ایفا نماید.